TURİZMİN KÜLTÜREL VE AHLAKİ ETKİSİ: ŞANLIURFA İLİNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

Levent Selman GÖKTAŞ, Arş. Gör. İlker TÜRKERİ

Özet


Bu çalışmanın amacı, ahlaki ve kültürel değerleri tanımlamak ve turizmin ahlaki ve kültürel değerler üzerinde oluşturduğu etkinin yerel halk tarafından algılanma farklılıklarını saptamaktır. Çalışmanın uygulama alanı, ahlaki ve kültürel değerlere en fazla önem veren illerden biri olan Şanlıurfa’dır. Şanlıurfa ilinden elde edilen geçerli 390 anket turizmin; hırsızlık, fuhuş, kumar gibi suçların oranı, halkın aile yapısı, halkın kültürel değerleri ve ahlaki yozlaşma üzerine olan etkisinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Araştırma kapsamında konuyla ilgili 8 adet hipotez geliştirilmiştir. Çalışmada geliştirilen hipotezlerin test edilmesi amacıyla kullanılan istatistiki yöntemler ise; Frekans analizi, t-testi ve ANOVA’dır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; turizmin ahlaki ve kültürel değerlere olan etkisinde yerel halk algısı açısından cinsiyet, yaş, medeni hal, meslek, aile geliri ve kişinin Şanlıurfa’da bulunma süresi değişkenlerinden doğan farklılık hipotezleri reddedilirken, eğitim ve siyasi görüş değişkenlerinde anlamlı farklar tespit edilmiş ve elde edilen sonuçlar bu doğrultuda yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Turizm, Şanlıurfa, Ahlak ve Kültür, Kültürel Etki

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.