Kişiler

Sahibi

Prof.Dr. Uğur Uslu, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji ABD Kampüs-KONYA, Türkiye