Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

Dergiye kabul edilebilecek çalışma türleri:

  • Araştırma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı yansıtan yazılar,
  • Tarama Makalesi: Bilimsel makaleleri tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji açısından özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan ve öneriler sunan yazılar,
  • Kısa Bildiri: Yapılan bir araştırmanın önemli sonuç ve bulgularını açıklayıp, yeni bir yöntem veya teknik ile tanımlayan yazılar.

 

Bölüm Politikaları

Makaleler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Hakem Değerlendirme Politikası Kaç hakem gönderiliyor, hakem değerlendirme süresi süresi ve kriterleri

Her makale, konusu ile ilgili en az iki hakeme gönderilerek şekil, içerik ve metodoloji açılarından inceletilecektir. Dergide yayınlanmasına karar verilen yazılar, yazarlarına gönderilerek baskı öncesi son değerlendirme yapılması istenecektir. Makale içinde, dergide basıldığı biçimiyle gözüken hataların sorumluluğu yazarlarına ait olacaktır. Editörlükten kaynaklanan olası hatalar için düzeltme yayınlanacaktır. Gönderilen makaleler yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmeyecektir.

 

Yayın Sıklığı

Dergimiz Aralık ve Haziran ayı olmak üzere yılda 2 defa yayımlanmaktadır.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

 

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı dağıtık kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.

 

Yayın Kurulu

Öğr. Gör. Özkan ÜZÜM (Selçuk Ü.)
Öğr. Gör. Mehmet Alper YILDIZ (Selçuk Ü.)
Öğr. Gör. Abdullah KOCA (Selçuk Ü.)
Öğr. Gör. Sefa KÜLAHLI (Selçuk Ü.)
Öğr. Gör. Ceyda GÜLTEKİN (Selçuk Ü.)
Öğr. Gör. Mehmet ORHAN (Selçuk Ü.)

 

Danışman Kurulu

Prof. Dr. Mahmut TEKİN (Selçuk Ü.)
Prof. Dr. Osman Nuri ÇELİK (Konya Teknik Ü.)
Prof. Dr. Cengiz ÇINAR (Gazi Ü.)
Prof. Dr. Turan PAKSOY (Konya Teknik Ü.)
Prof. Dr. Başak SOLMAZ (Selçuk Ü.)
Prof. Dr. Ayhan GÖKTEPE (Konya Teknik Ü.)
Prof. Dr. Mehmet GÖKÜŞ (Selçuk Ü.)
Prof. Dr. Haluk DUMAN (Aksaray Ü.)
Prof. Dr. A. Alparslan ALTUN (Selçuk Ü.)
Prof. Dr. Ahmet DALKIRAN (Selçuk Ü.)
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak (N.Erbakan Ü.)
Prof. Dr. Birol MERCAN (N.Erbakan Ü.)
Doç. Dr. Handan ERTAŞ (Selçuk Ü.)
Doç. Dr. Ziya BAHADIR (Erciyes Ü.)
Doç. Dr. Makbule E. GÜLSÜNLER (Selçuk Ü.)
Doç. Dr. İsmail SEVİNÇ (Necmettin Erbakan Ü.)
Doç. Dr. Erol TURAN (Kastamonu Ü.)
Doç. Dr. Ahmet UZUN (N.Erbakan Ü.)
Doç. Dr. Ahmet Burhan ÇAKICI (Gümüşhane Ü.)
Doç. Dr. Alper Veli ÇAM (Gümüşhane Ü.)
Doç. Dr. Derya ÖZİLHAN ÖZBEY (Selçuk Ü.)
Doç. Dr. Mehmet Fatih YÜKSEL (Aksaray Ü.)
Doç. Dr. Memduh Kara (Mersin Ü.)
Doç. Dr. Erdal BAYRAKCI (N.Erbakan Ü.)
Doç. Dr. Sefer SOLMAZ (Selçuk Ü.)
Dr. Öğr. Üyesi Arif Behiç ÖZCAN
Dr. Öğr. Üyesi Ferdi BİŞKİN (N.Erbakan Ü.)
Dr. Öğr. Üyesi Kerim İLGÜN (Karatay Ü.)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ONÜÇYILDIZ (Konya Teknik Ü.)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SAĞIR (Selçuk Ü.)
Dr. Öğr. Üyesi Sefa USTA (Karamanoğlu Mehmet Bey Ü.)
Dr. Öğr. Üyesi Aydan YÜCELER (N.Erbakan Ü.)
Dr. Öğr. Üyesi Levent YİĞİTTEPE (Karamanoğlu Meh. Bey Ü.)
Dr. Öğr. Üyesi Havva DEMİRPOLAT (Selçuk Ü.)
Dr. Öğr. Üyesi Şakir YAZMAN (Selçuk Ü.)
Dr. Öğr. Üyesi V. Özlem AKGÜN (Selçuk Ü.)
Dr. Öğr. Üyesi Ali AKGÜN (Selçuk Ü.)
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜNDOĞDU (Selçuk Ü.)
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KAYA (Selçuk Ü.)
Dr. Öğr.Üyesi Fuat Başçiftçi (Karamanoğlu Mehmet Bey Ü.)

 

İndex Veritabanı

Dergimiz

 İndekslerinde taranmaktadır.