Dergi Geçmişi

Sahibi

Dr. Öğr. Üyesi Arif Behiç ÖZCAN

 

Değerli Bilim İnsanları,

Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar (SosyoTeknik) Online Dergisi, sosyal ve teknik alanlarda araştırmacılar tarafından yapılan bilimsel çalışmaları sunmak amacıyla araştırma makalesi, tarama makalesi, kısa bildiri türündeki çalışmaları Türkçe veya İngilizce olarak yayınlamak üzere hazırlanmış ulusal hakemli bir dergi olarak yayın hayatına başlamıştır.