KURUM KÜLTÜRÜ KAVRAMI VE İŞLETMELERDE KURUM KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ

Mehmet SAĞIR

Öz


Dünyada siyasal, ekonomik, sosyal, teknolojik vb. alanlarda meydana gelen hızlı değişimler firmaların da kendilerini sürekli yenilemeleri zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. İşletmeleri değişime zorlayan faktörlerin başında küreselleşen dünyada yaşanan acımasız rekabet ortamı gelmektedir. Küreselleşen dünyada her şey değiştiği gibi rekabetin şekli ve şiddeti de sürekli değişmektedir. Bu sebeple işletmeler rekabet stratejilerini sürekli gözden geçirmek ve değişik rekabet ortamlarına uyum sağlayabilecek rekabet stratejileri geliştirmek zorundadırlar. Mühendislik ve yönetim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ve ortaya atılan yeni yönetim felsefeleri özellikle uluslar arası pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu açıklamalar ışığında firmaların stratejik düşünmeleri ve stratejilerini ortaya koymaları gerekmektedir. Bir firmanın içinde bulunduğu iç ve dış çevre şartlarına uygun stratejiler geliştirmesi o firmanın sahip olduğu personel profili, değerleri, inançları, firmanın kültüründen etkilenebileceği gibi, geliştirilen stratejiler de firmanın kültürü doğrultusunda şekillenebilecektir.

Anahtar Kelimeler


Örgüt; Kurum Kültürü; Değişim Mühendisliği Toplam Kalite Yönetimi; İşletme Stratejileri

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.