PÜRİTENLİK VE AMERİKAN SİYASİ HAYATI

Öğr. Gör. Hakan YILMAZ

Öz


Din ve siyaset tarih boyunca birbirini etkileyen iki kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nin temeli olan kolonilerin kurulmasından günümüze din, Amerikan kültürünü şekillendirmede önemli rol oynamıştır. Çoğunlukla Amerikan kolonilerinden New England kolonisine İngiltere’deki baskılardan kaçarak gelen ve burada kendilerinin inançları doğrultusunda yaşama fırsatı bulan guruplardan Püritenler, yeni devletin kurulmasında ve siyaset kurumlarının oluşmasında etkili olmuşlardır. Bu etki günümüzde bile varlığını çeşitli şekillerde göstermektedir.

Bu çalışmada Püritenlerin Amerikan siyasi hayatına etkileri ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler


Püritenler, ABD Siyaseti, Sözleşme Teolojisi, Seçilmişlik Düşüncesi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.