EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER VE REFAH

İsa ALTINIŞIK, Yavuz ÇAKMAK, Hasan Sencer PEKER

Öz


Ekonomik özgürlükler, bireylerin serbestçe iktisadi faaliyetlerde bulunma ve bu faaliyetler
sonucunda elde ettikleri değerleri dışarıdan herhangi bir müdahale olmaksızın serbestçe
kullanabilmelerini ve sahiplenmelerini ifade eder. Teşebbüs, mübadele, sözleşme, mülkiyet, tercih ve
milletlerarası ticaret özgürlükleri ekonomik özgürlüklerin başlıcalarını oluşturur. Ekonomik özgürlük
bireyi, piyasaların doğal işleyişinde gerçekleştirilecek ticaretten sağlanan kazançlar ve uzmanlaşma
için söz konusu fırsatları kendi lehine kullanarak durumunu daha iyi hale getirmesini sağlar.


Anahtar Kelimeler


Ekonomik özgürlük; refah

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.