KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA KATILIM: SAMSUN ÖRNEĞİ

Alper Tunga ŞEN

Öz


Çalışma ile birlikte, Samsun’da gerçekleştirilen büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Kuzey Yıldızı Kentsel Dönüşüm Projesi incelenmiştir. Bu proje aynı zamanda belediye ve TOKİ ortaklığı ile gerçekleştirilmiştir. Projenin genel kapsamı çerçevesinde katılım düzeyi, halkın proje dâhil olma istekleri,  bölgede yaşayan bireylerin fiziksel, sosyal ve ekonomik değişimleri araştırılmış ayrıca katılımcıların beklenti ve memnuniyet düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırma ile birlikte kentsel dönüşümün küresel bir hareket olduğu,  kentsel dönüşüm projelerinin sadece fiziksel bir değişim olmadığı, planlamalarda ekonomik, kültürel ve sosyal değişimlere de yer verilmesi konusuna vurgu yapılmıştır. Çalışmada araştırma konusu gereği, teorik olarak kentsel dönüşüm, kentleşme, yer değiştirme, katılım, katılım aşamasında hangi aktörlerin rol oynadığı, Dünya ve Türkiye üzerindeki kentsel dönüşüm projelerinin örneklerinden bahsedilmiş, kentsel dönüşümün tarihsel gelişimi hakkında literatür çalışması yapılmış ve bu kavramlar üzerinden açıklama yapılmıştır. Saha çalışması kısmında ise Kuzey Yıldızı Kentsel Dönüşüm Projesi incelenmiştir. Tez araştırmasında kullanılan yöntem; literatür, internet araştırmaları, proje öncesinde ve sonrasında burada yaşamakta bulunan katılımcılara hane bazında yapılan anket çalışmaları ve çıkan sonuçların yorumlamalar yer almaktadır. Kentsel dönüşüm uygulaması ile bölgenin değişen sosyo-ekonomik durumu ve bireylerin uygulama sonrasında memnuniyet durumları da incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Kent, Kentleşme, Kentsel Yenileme, Katılım, Samsun

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.