MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE YAKLAŞIMLARININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Emine Tuğba AKYÜZ, Kamil Aykutalp GÜNDÜZ

Öz


Bu çalışmada Meslek Yüksekokullarının, matematik dersi içeren bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerinin bu derse karşı genel yaklaşımlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmada öğrencilerin matematiğe karşı ilgileri,  matematiğin okumakta oldukları bölüm için gerekliliği konusunda farkındalıkları, bu derse devam konusundaki eğilimleri, dersin değerlendirme şekli hakkındaki tercihleri ve nedenleri, ders saatinin ve ders içeriklerinin miktarı konusundaki fikirleri incelenmiştir. Araştırma için müfredatında matematik dersi olan, farklı bölümlerde okuyan 315 öğrenciden oluşan bir örneklem kullanılmış, öğrencilere anket uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler


matematik eğitimi, meslek yüksekokulu, matematik tutumu

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.