SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI VE BİLİŞSEL MAHREMİYET

Burhanettin Uysal, Mehmet Yorulmaz

Öz


Modern toplumların en önemli göstergelerinden birisi o toplumun sağlık düzeyi ve verilen sağlık hizmetlerinin hukuki boyutudur. Dünya üzerinde sınırların belirginliğini yitirmesi sonucu toplumun beklentileri neredeyse tamamen değişmiştir. Bu değişikliklere ayak uydurabilmek ancak değişim ve çevreye duyarlı olmakla elde edilebilmektedir. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartlarını geliştirerek, sağlık alanında gerçekleştirilen büyük yatırımlar, hedeflere yönelik uygulamaya konulan adımlar ve sağlıkta kalite kültürünün oluşturulmasını sağlamıştır. Sunulan sağlık hizmetlerinin hukuki yönden de bağlayıcılığı üzerine Sağlık Bakanlığı çalışmalar yapmış ve Sağlık Kalite Standartları içerisine “Bilişsel Mahremiyet” konusunu eklemiştir. Bilişsel Mahremiyet; Bireyin kişisel verilerine ulaşmaması gereken kişiler tarafından ulaşılma durumunun kontrol edebilmesidir. Bireyin kendisiyle alakalı verilere nasıl, ne zaman ve ne miktarda açıklanabileceğine karar verme hakkı olarakta tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, Sağlıkta Kalite Standartları metodolojisi üzerinde durularak, hastalara ait veri güvenliğinin bilişsel mahremiyet kapsamında ele alınması amaçlanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Kalite, Standart, Bilişsel Mahremiyet, Sağlık, Yönetimi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.