TARİHİ YIĞMA TÜTÜNSÜZ BABA TÜRBESİNİN MEKANİKSEL DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

Mahmud Sami DÖNDÜREN, Atila DEMİRÖZ, Özlem ŞİŞİK

Öz


Bu çalışmada, Edirne’de bulunan, 15.YY. ile 16.YY’da inşa edilmiş, Tütünsüz Baba türbesinin mekaniksel davranışları araştırılmıştır. Türbenin statik analizleri yapılarak, mevcut durumu değerlendirilmiştir. Yapılar Sap2000 V18 paket programında sonlu elamanlar modeli ile modellenerek çeşitli yükler altında oluşan kuvvetler ve gerilmeler hesaplanmıştır. Bu gerilmelere bağlı oluşan deformasyonlar belirlenmiştir. Hesaplanan deformasyon ve gerilmelerin emniyet gerilmelerini aşıp aşmadığı irdelenmiştir. Sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak makro modelleme yaklaşımı ile modellemeler yapılarak Sap2000 paket programı yardımıyla çözümler elde edilmiştir. Analiz sonuçlarında türbede oluşan asal gerilmeler değerlendirilmiş ve statik anlamda taşıyıcılık durumları belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Tarihi Yapılar, Tütünsüz Baba Türbesi, Yığma Yapı, Kemer, Güçlendirme

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.