DESTİNASYON TERCİHİNDE WEB SİTELERİNİN ÖNEMİ: YERLİ TURİSTLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ercan ÇİÇEK, Ufuk PALA, Sami ÖZCAN

Öz


Bir destinasyonun pazarlamasında, destinasyonlarla ilgili içerik barındıran web siteleri, o destinasyonu ziyaret edecek olan turiste ihtiyaç duyduğu her türlü konu hakkında bilgi sağlayabilecek potansiyele sahiptir. Üstelik, internet sayesinde bu tanıtım, daha az maliyetli ve kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, bir destinasyonu ziyaret etmek isteyen turistin, önceden destinasyona ait web sitelerinden ne kadar bilgi edindiğini ve o destinasyonun web sitelerine ne kadar ilgi gösterdiğini ölçmektir. Destinasyon tercihindeki diğer unsurlar da göz önünde bulundurularak, yerli turistlerin bir destinasyonu ziyaret etmeden önce web sitelerinden ne kadar faydalandığı ölçülmüştür.

Anahtar Kelimeler


destinasyon; destinasyon pazarlaması; destinasyon web siteleri; turizm pazarlaması.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.