FARKLI ÇİMENTO KARIŞIMLARI İLE ÜRETİLEN BETON DAYANIMLARININ BULANIK MANTIK YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI

Naci BÜYÜKKARACIĞAN, Mehmet Nuri ÖDÜK, Yıldırım AKYOL, Hasan UZUN

Öz


Bu çalışmada, beton karışımında önemli bir bileşen olan çimentonun farklı karışımları için bulanık
mantık yöntemi uygulanmıştır. Farklı miktarlarda çimento, uçucu kül ve katkı maddesi içeren C 25
beton karışımları için basınç dayanım değerleri bulanık mantık modeli ile değerlendirilmeye
çalışılmıştır.
Bu amaçla, kil agregası ile farklı çimento miktarı, dayanımı artırıcı katkı maddesi ve uçucu kül
değerlerine sahip alternatif çimento karışımlar hazırlanmıştır. Çimento miktarı, uçucu kül ikame
miktarı (%) ve katkı maddesi giriş parametreleri ve beton dayanımı da çıkış parametresi olarak
kullanılmıştır. Oluşturulan model çıktıları ile deneysel veriler karşılaştırılmış ve aralarındaki
korelasyonlar araştırılmıştır. Sonuç olarak bulanık mantık yöntemi modelinin tahmin ettiği değerler
ile deney sonuçları arasında çok yüksek bir korelasyon vardır ve model deney sonuçları % 97 oranında
başarı ile tahmin edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Çimento; Beton; Dayanım; Bulanık Mantık Yöntemi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.