Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Sayı 14 (2017): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi KÜRESELLEŞMENİN TURİZM PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Özet   PDF
Yrd. Doç. Dr. Betül GARDA, Yrd. Doç. Dr. Gamze TEMİZEL, Öğr. Grv. Dr. Metehan TEMİZEL
 
Sayı 15 (2018): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA KATILIM: SAMSUN ÖRNEĞİ Özet   PDF
Alper Tunga ŞEN
 
Sayı 10 (2015): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi KIRSAL TURİZMİN SOSYO – KÜLTÜREL - EKONOMİK ETKİLERİ ÇERÇEVESİNDE KONYA İLİ HADİM İLÇESİ İÇİN ÖNERİLER Özet   PDF
Doç. Dr. Abdullah KARAMAN, Mehmet GÜL
 
Sayı 1 (2011): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi KOBİ’LERİN YAPISAL VE İŞLEVSEL SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK YAPICI BİR ÖNERİ: KÜMELENME Özet   PDF
Adem ÖĞÜT, Selçuk KARAYEL
 
Sayı 14 (2017): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİ KAVRAMI VE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILAN MODELLER Özet   PDF
Yrd. Doç. Dr. Gamze TEMİZEL, Yrd. Doç. Dr. Betül GARDA
 
Sayı 10 (2015): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi KONUT SEKTÖRÜNDE BÖLGESEL KAPİTALİZASYON ORANININ BELİRLENMESİ VE KONYA MERAM ÖRNEĞİ Özet   PDF
Yrd.Doç. Dr. Naci BÜYÜKKARACIĞAN, Yrd.Doç. Dr. Handan ERTAŞ
 
Sayı 7 (2014): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi KONYA ALTINAPA BARAJ GÖLÜNDEKİ SEDİMANTASYON KAYNAKLI KAPASİTE KAYBININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK HESAPLANMASI Özet   PDF
Mustafa ONÜÇYILDIZ, İhsan BOSTANCI, Alpaslan YARAR
 
Sayı 11 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN KENDİNİ İŞE KAPTIRMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ Özet   PDF
Doç. Dr. Musa ÖZATA, Arş. Gör. Çetin BEBE, Fadime OFLAZ, Engin DURUKAN
 
Sayı 13 (2017): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi KONYA MAVİ TÜNEL İÇME SUYU UYGULAMA PROJESİNİN ÇEVREYE OLAN ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Naci BÜYÜKKARACIĞAN, Atila DEMİRÖZ, A. Hakim MOBAREZ
 
Sayı 11 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi KONYA İLİ’NİN KONGRE TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Yrd. Doç. Dr. Betül GARDA, Ali KURNAZ, Hasan AVCI
 
Sayı 1 (2011): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi KURUM KÜLTÜRÜ KAVRAMI VE İŞLETMELERDE KURUM KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ Özet   PDF
Mehmet SAĞIR
 
Sayı 12 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi KURUMSAL OTELLER VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Doç. Dr. Ahmet BÜYÜKŞALVARCI, Arş. Gör. Mustafa Cüneyt ŞAPCILAR, Ahmet UYAROĞLU
 
Sayı 13 (2017): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi KURUMSAL İTİBARIN KAZANILMASINDA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNİN VE ETİK YAKLAŞIMIN ROLÜ Özet   PDF
Yrd. Doç. Dr. Ercan ÇİÇEK
 
Sayı 14 (2017): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIK VE GÖZLEMLERİN ÖĞRENCİLERDE ARAŞTIRILMASI Özet   PDF
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih AYDIN
 
Sayı 8 (2014): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi MARKA VE MARKA DEĞERİ OLGUSU: MARKA DEĞERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA Özet   PDF
V. Özlem AKGÜN, Ali AKGÜN
 
Sayı 4 (2012): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi MARKANIN KORUNMASI Özet   PDF
İlknur ULUĞCiCiM, Ali KILIÇ
 
Sayı 16 (2018): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE YAKLAŞIMLARININ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Emine Tuğba AKYÜZ, Kamil Aykutalp GÜNDÜZ
 
Sayı 14 (2017): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi MESLEK YÜKSEKOKULLARININ SOSYAL VE BEŞERİ SERMAYEYE KATKISI Özet   PDF
Doç. Dr. Erol TURAN, Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Yavuz BAYRAKTAR, Öğr. Gör. Gülsüm SAĞLAM ÇİTOĞLU
 
Sayı 1 (2011): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi MİLLİYETÇİLİK TEORİSİNİN GELİŞİMİ VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ Özet   PDF
Erol TURAN
 
Sayı 18 (2019): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi NESNELERİN İNTERNETİ UYUMLU MİKRODENETLEYİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Fatih BAŞÇİFTÇİ, Kamil Aykutalp GÜNDÜZ
 
Sayı 14 (2017): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi NESNELERİN İNTERNETİ VE HAYVANCILIK ALANINDAKİ UYGULAMALAR Özet   PDF
Kamil Aykutalp GÜNDÜZ, Dr. Emine Tuğba AKYÜZ
 
Sayı 18 (2019): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi NOSTALJİK BÖLGE PAZARLAMASI: SİLLE ÖRNEĞİ Özet   PDF
Fahrettin Atıl BİLGE, Emine AKTAŞ
 
Sayı 13 (2017): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi OTEL İŞLETMELERİNDE ENGELLİ OLANAKLARINA İLİŞKİN YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ: KONYA ÖRNEĞİ Özet   PDF
Doç. Dr. Ahmet BÜYÜKŞALVARCI, Arş. Gör. Mustafa Cüneyt ŞAPCILAR, Meltem TUNCEL
 
Sayı 1 (2011): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ: MERCEDES BENZ ÖRNEĞİ Özet   PDF
F. Atıl BİLGE
 
Sayı 14 (2017): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi PÜRİTENLİK VE AMERİKAN SİYASİ HAYATI Özet   PDF
Öğr. Gör. Hakan YILMAZ
 
Toplam 123 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 5 > >>