Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Sayı 1 (2011): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi REKABETÇİ ÜSTÜNLÜĞÜN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE STRATEJİK YÖNETİM EKSENLİ BİR BAKIŞ: KAYNAK TEMELLİ TEORİ Özet
Muammer ZERENLER, Derya ÖZİLHAN, İbrahim AKGÖBEK, Mevhibe TÜRKMEN
 
Sayı 11 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi REPRODUCTION OF IDEOLOGY IN THE NEWS; THE CASE OF PARIS ATTACK IN THE TURKISH PRESS Özet   PDF
Hülya Anakız ERTÜRK, Makbule Evrim GÜLSÜNLER
 
Sayı 12 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi RESEARCH TRENDS IN CURRICULUM AND INSTRUCTION IN TURKEY BETWEEN 2014 AND 2016 Özet   PDF
Soykan UYSAL
 
Sayı 9 (2015): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi SANAL ALIŞVERİŞ SİTELERİNİN ALGILANAN E-HİZMET KALİTESİNİN TÜKETİCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ Özet   PDF
Ercan ÇİÇEK, Songül ÖZER
 
Sayı 14 (2017): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL FİNANS İLE İLGİLİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI: KAHRAMANMARAŞ İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Yrd. Doç. Dr. Şebnem ADA
 
Sayı 9 (2015): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi SAĞLIK HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ VE HASTA TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KONYA’DA BİR ALAN ÇALIŞMASI Özet   PDF
Yrd. Doç. Dr. Emine ARSLAN
 
Sayı 1 (2011): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi SAĞLIK KURUMLARINDA EKİP ÇALIŞMASI Özet   PDF
Adem ÖĞÜT, Ş. Didem KAYA
 
Sayı 12 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi SAĞLIK POLİTİKASI KAVRAMI VE TÜRKİYE’DE SAĞLIK POLİTİKALARININ İNCELENMESİ Özet   PDF
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin İLERİ, Betül SEÇER, Yrd. Doç. Dr. Handan ERTAŞ
 
Sayı 16 (2018): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI VE BİLİŞSEL MAHREMİYET Özet   PDF
Burhanettin Uysal, Mehmet Yorulmaz
 
Sayı 4 (2012): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA ÇERÇEVESiNDE İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK FAALiYETLERi Özet   PDF
Aykut BEDÜK, Ali GANĠYUSUFOĞLU
 
Sayı 12 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ÇEŞİTLERİ Özet   PDF
Yrd. Doç. Dr. Betül GARDA, Dr. Metehan TEMİZEL
 
Sayı 14 (2017): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM’DE KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Doç. Dr. Tugay ARAT, Yrd. Doç. Dr. M. Erhan SUMMAK
 
Sayı 18 (2019): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi SELÇUK ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI MESLEK YÜKSEKOKULLARININ KALİTE YOLCULUĞUNDA OLUŞTURULAN MİSYON VE VİZYON İFADELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Ümmü Saliha EKEN İNAN
 
Sayı 5 (2013): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi SEYDİŞEHİR KIRMIZI ÇAMUR ATIK BARAJI İYİLEŞTİRME PLANI Özet   PDF
Mustafa ONÜÇYILDIZ, Atila DEMİRÖZ, Naci BÜYÜKKARACIĞAN, İsa Kürşat SAYLAM
 
Sayı 3 (2012): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi SOLFEJ ÖĞRETĠMĠNDE MAKAMSAL MATERYALLERĠN KULLANIMINA ĠLĠġKĠN UZMAN GÖRÜġLERĠ ÜZERĠNE BĠR BETĠMSEL ANALĠZ Özet   PDF
Faruk YILDIRIM
 
Sayı 10 (2015): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi Sosyal Sermaye ve Ölçülmesi Özet   PDF
Dr. Ayten Yağmur Büyükilikmen
 
Sayı 13 (2017): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi SOSYAL SERMAYENİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ Özet   PDF
Dr. Ayten YAĞMUR
 
Sayı 10 (2015): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi STRATEJİK PLANLAMANIN KRİZ YÖNETİMİNE ETKİSİ Özet   PDF
Ali Şükrü ÇETİNKAYA, Najah Rashid RAHMAN, Mustafa ATSAN
 
Sayı 13 (2017): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi TARİHİ YAPILARDA GÖRÜLEN HASAR TÜRLERİ Özet   PDF
M.Sami DÖNDÜREN, Özlem ŞİŞİK, Atila DEMİRÖZ
 
Sayı 17 (2019): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi TARİHİ YIĞMA TÜTÜNSÜZ BABA TÜRBESİNİN MEKANİKSEL DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Özet   PDF
Mahmud Sami DÖNDÜREN, Atila DEMİRÖZ, Özlem ŞİŞİK
 
Sayı 3 (2012): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi TÜRKiYE’DE BELEDiYECiLiK ve KARAMAN ÖRNEĞi Özet   PDF
M. Akif ÇUKURÇAYIR, Nihal GÜNEŞ
 
Sayı 8 (2014): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi TÜRKİYE'NİN SANAYİLEŞME SÜRECİNE GENEL BAKIŞ: 2000-2013 Özet   PDF
Fatih Mehmet ÖCAL
 
Sayı 14 (2017): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi TÜRKİYE’ DE GAYRİMENKUL DEĞERLEME ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Özet   PDF
Yrd. Doç. Dr. Naci BÜYÜKKARACIĞAN, Yrd. Doç. Dr. İsa ALTINIŞIK, Öğr. Gör. Hasan UZUN
 
Sayı 13 (2017): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi TÜRKİYE’ DE KRİZ VE AFET YÖNETİMİ MEVZUATININ DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Naci BÜYÜKKARACIĞAN
 
Sayı 12 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi TÜRKİYE’ DE YEREL YÖNETİMLERDE KRİZ VE AFET YÖNETİM ÇALIŞMALARININ MEVZUAT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Yrd.Doç.Dr. Naci BÜYÜKKARACIĞAN
 
Toplam 123 ögeden 76 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 > >>