Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Sayı 13 (2017): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi TÜRKİYE’DE SURİYELİ GÖÇMENLERE YÖNELİK YAPILAN EĞİTİM ÇALIŞMALARI Özet   PDF
Yrd.Doç.Dr.Handan ERTAŞ, Arş.Gör. Fatma ÇİFTÇİ KIRAÇ
 
Sayı 11 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİM BİRİMLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ Özet   PDF
Handan ERTAŞ
 
Sayı 9 (2015): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi TÜRKİYE’DE İSTİKRARSIZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAYAN ÇEVRE POLİTİKALARINA BİR ÖRNEK: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME MEVZUATI Özet   PDF
Emre AYDİLEK, Alper Tunga ŞEN
 
Sayı 13 (2017): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi TÜRKİYE’DEKİ TRAFİK KAZALARININ YUVARLANMA GM(1,1) MEKANİZMASI İLE TAHMİNİ Özet   PDF
Yrd. Doç. Dr. Banu GÜNER, Ekrem TAÇYILDIZ
 
Sayı 4 (2012): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE BULANIK ÇIKARIM SİSTEMİ KURULMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA Özet   PDF
V.Özlem AKGÜN
 
Sayı 2 (2011): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi TEKNOLOJİ TRANSFERİ YÖNTEMLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE'DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞİMİ Özet   PDF
Emrah ŞAHİN
 
Sayı 13 (2017): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi THE PERCEPTIONS OF THE CUSTOMERS STAYING AT HOTELS TOWARDS ONLINE SHOPPING Özet   PDF
Yrd. Doç. Dr. Emine ARSLAN
 
Sayı 14 (2017): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN İNANÇ TURİZMİNE YÖNELİK BAKIŞ AÇILARI Özet   PDF
Prof. Dr. Ahmet BÜYÜKŞALVARCI, Arş. Gör. Dr. Mustafa Cüneyt ŞAPCILAR, Yrd. Doç. Dr. İsa ALTINIŞIK, Çağrı ŞİMŞEK
 
Sayı 12 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi TURİZMİN KÜLTÜREL VE AHLAKİ ETKİSİ: ŞANLIURFA İLİNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Levent Selman GÖKTAŞ, Arş. Gör. İlker TÜRKERİ
 
Sayı 18 (2019): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi ULUSLARARASI GÖÇ KAVRAMI ve ULUSLARARASI GÖÇÜN ÜLKE EKONOMİLERİ ÜZERİNDE MUHTEMEL ETKİLERİ Özet   PDF
Ayşe ÜNSAL
 
Sayı 13 (2017): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi USAGE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN TOURISM GUIDANCE EDUCATION A RESEARCH ON EDUCATIONAL INSTITUTIONS AT THE LEVEL OF BACHELOR DEGREE Özet   PDF
Doç. Dr. Ahmet BÜYÜKŞALVARCI, Yrd. Doç. Dr. İsa ALTINIŞIK, Arş. Gör. Özlem TEKİN
 
Sayı 13 (2017): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi VATANDAŞLARIN GÜVEN ALGILARININ VE VATANDAŞLA DEVLET ARASINDAKİ PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN KAMU YÖNETİMİNE ETKİSİNE YÖNELİK UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Doç. Dr. Erol TURAN, Emre AYDİLEK, Hayati TABAN
 
Sayı 12 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi VERGİ BİLİNCİ VE VERGİ AHLAKI; MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI LİSE VE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE NİTEL BİR ÇALIŞMA Özet   PDF
Öğr. Gör. Sultan ERGE
 
Sayı 12 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN YAKINSAMASI Özet   PDF
Halil TUNCA, Filiz YEŞİLYURT, M. Ensar YEŞİLYURT
 
Sayı 11 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi YENİ BİR PAZARLAMA YAKLAŞIMI OLARAK NÖROPAZARLAMA ÜZERİNE KURAMSAL BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
V. Özlem AKGÜN, Gözde Seval ERGÜN
 
Sayı 13 (2017): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi YENİDEN ÜRETİM UYGULAMALARI İLE İŞLETME PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Emel GELMEZ
 
Sayı 5 (2013): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi YENİLİK EKONOMİSİ ve YAPISAL UNSURLARI Özet   PDF
İsa ALTINIŞIK
 
Sayı 2 (2011): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi YENİLİKÇİLİK KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ÜZERİNE ETKİSİ: KONYA İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL HASTANELERDE BİR UYGULAMA Özet   PDF
Adem ÖĞÜT, Kadir AKSAY
 
Sayı 12 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi YEREL YÖNETİMLERDE PERFORMANS YÖNETİMİ Özet   PDF
Yrd. Doç. Dr. Handan ERTAŞ, İlhan ATALAY
 
Sayı 3 (2012): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi İDARÎ VESAYET YETKİSİ VE KULLANILMASI Özet   PDF
Cahit Dönmez
 
Sayı 12 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Dr. Zeynep ERGEN IŞIKLAR
 
Sayı 8 (2014): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi İNŞAAT ŞANTİYELERİDE İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI UYGULAMALARI Özet   PDF
Yıldırım AKYOL, Murat Ahmet ÖKMEN
 
Sayı 12 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi İŞLETMELERDE AR-GE HARCAMALARININ KARLILIĞA ETKİSİ: ASELSAN ÖRNEĞİ Özet   PDF
Dr. Ali AKGÜN, Dr. V. Özlem AKGÜN
 
Toplam 123 ögeden 101 - 123 arası << < 1 2 3 4 5