Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Sayı 1 (2011): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi 27 MAYIS 1960 İHTİLALİ VE DEMOKRAT PARTİ’NİN TASFİYESİ Özet   PDF
Atiye Emiroğlu
 
Sayı 11 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi 300 W İNVERTER DEVRESİ TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Özet   PDF
Ahmet TOPRAK, Ayşegül TOPRAK
 
Sayı 1 (2011): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi 4857 SAYILI KANUN VE YARGITAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE ÖDÜNÇ İŞ İLİŞKİSİ Özet   PDF
Ali KILIÇ
 
Sayı 14 (2017): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU’NUN YENİ KAMU YÖNETİMİ İLKELERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Özet   PDF
Uzman Ömer Faruk TEKİN
 
Sayı 11 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi 6360 SAYILI YASA İLE KÖY YÖNETİMİNDEN MAHALLE YÖNETİMİNE GEÇİŞ SONRASI ETKİN HİZMET SUNUMUNA İLİŞKİN MUHTARLARIN GÖRÜŞÜ: SİLİFKE KÖYLERİ ÖRNEĞİ Özet   PDF
Mehmet GÖKÜŞ, Hakan ALPTÜRKER
 
Sayı 17 (2019): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi 694 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN (KHK) İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ÜZERİNDE ETKİSİ Özet   PDF
Handan ERTAŞ, Ahmet EKİZER
 
Sayı 14 (2017): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi ACİL SERVİSE TEKRAR BAŞVURU ORANI DEĞERLENDİRMESİ Özet   PDF
Mehmet YORULMAZ, Fatih KARAALP, Necati BÜKECİK, Ahmet Fatih ÖZYILMAZ
 
Sayı 18 (2019): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi AKADEMİK TEŞVİK PUAN ANALİZİ: SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ Özet   PDF
Mehmet YORULMAZ
 
Sayı 10 (2015): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi AKŞEHİR İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN EKOTURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Yrd. Doç. Dr. Emine ARSLAN, Ramazan ARSLAN
 
Sayı 15 (2018): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi AMERİKAN SİYASİ HAYATINDA EVANJELİK SOL Özet   PDF
Hakan YILMAZ
 
Sayı 9 (2015): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi ANTONİO GRAMSCİ’NİN MARKSİST DÜŞÜNCEYE KATKILARI Özet   PDF
Şeyda BÜKRÜCÜ KAZKONDU, Emre AYDİLEK
 
Sayı 11 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi AVRUPA SOSYAL MODELİ ve TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL POLİTİKALARIN TARİHSEL BAĞLAMDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Özet   PDF
Doç. Dr. Erol TURAN, Emre AYDİLEK, Alper Tunga ŞEN
 
Sayı 9 (2015): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi AĞIR METAL SANAYİİ İŞ KOLUNDA İŞGÜVENLİĞİ FAALİYETLERİ Özet   PDF
Dr. Şeref Tüzemen
 
Sayı 12 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM KAVRAMININ ÖNEMİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR ÇALIŞMA: TURİZM ARAŞTIRMALARI İNCELEMESİ Özet   PDF
Dr. Gözde Seval ERGÜN, Dr. V. Özlem AKGÜN
 
Sayı 11 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN DÜŞÜK VE YÜKSEK BAĞLAMLI İLETİŞİM TARZLARI ÜZERİNE ETKİSİ: KAFE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE ÇALIŞMA Özet   PDF
Dr. Hamza KANDEMİR, İbrahim TEKELİ, Doç. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI
 
Sayı 11 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi ÖRGÜT İÇİ FAKTÖRLERİN YENİLİK VE YARATICILIK PERFORMANSINA ETKİSİ: HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Özet   PDF
Rıfat İRAZ, İsa ALTINIŞIK
 
Sayı 3 (2012): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi ÖRGÜTLERDE MESLEKĠ TÜKENMĠġLĠK VE AKADEMĠSYENLER ÜZERĠNDE BĠR UYGULAMA Özet   PDF
Rıfat IRAZ, Isa ALTINIŞIK, Ali GANĠYUSUFOĞLU
 
Sayı 6 (2013): Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi ÖRGÜTSEL SİNİZM İLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Pınar ERDOĞAN, Aykut BEDÜK
 
Sayı 14 (2017): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL DUYARLILIKLARINA DAİR BİR İNCELEME: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Özet   PDF
Öğr. Gör. Mehmet Celal GÜLTEKİN
 
Sayı 12 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ Özet   PDF
Habip Mehmet SEVGİ
 
Sayı 11 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINDA SOSYAL MEDYA REKLAMLARININ ETKİSİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA Özet   PDF
Doç. Dr. Vural ÇAĞLIYAN, Sabeeha Azeez HASSAN, Dr. Zeynep Ergen IŞIKLAR
 
Sayı 12 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi BİLGİ ÇAĞINDA EĞİTİM Özet   PDF
Yrd.Doç.Dr. Betül GARDA, Dr. Metehan TEMİZEL
 
Sayı 11 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi BİLGİ PAYLAŞMA DAVRANIŞININ SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDA İNCELENMESİ Özet   PDF
Arzu KURŞUN, İsmail SEVİNÇ
 
Sayı 11 (2016): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÇEŞİTLİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLE İLİŞKİSİ Özet   PDF
Prof. Dr. Hasan BÜLBÜL, Dr. Ayşe TOPAL, Yrd.Doç.Dr. Arzu BÜYÜKKEKLİK, Yrd. Doç. Dr. Ömür DEMİRER
 
Sayı 14 (2017): Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi BİREYSEL YETKİNLİKLER ve YÖNETİCİ-ÇALIŞAN ETKİLEŞİMİNİN İŞLETME YENİLİKÇİLİĞİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Özet   PDF
Prof. Dr. Hasan BÜLBÜL, Tarkan TUNÇ
 
Toplam 123 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 > >>